subject

A security engineer implemented once-only tokens and timestamping sessions. What type of attacks can this type of security prevent

ansver
Answers: 3

Another question on Computers and Technology

question
Computers and Technology, 23.06.2019 01:00
Petrică, tânăr licean în clasa a ix-a, a primit în dar de la părinţii săi un cont bancar pentru micile sale cheltuieli curente. el este pasionat de internet banking şi îşi verifică cu grijă toate tranzacţiile efectuate. pentru creşterea securităţii tranzacţiilor online, banca îi furnizează lui petrică un număr pe care el va trebui să îl modifice, obţinând un număr tan – număr de autentificare a tranzacţiei (transaction authentication number). regula de obţinere a numărului tan este următoarea: se formează cel mai mic număr par din toate cifrele numărului furnizat de bancă. cerinţă cunoscând numărul n furnizat de bancă, să se determine numărul tan obţinut de petrică. date de intrare fişierul tan.in conţine pe prima linie numărul natural n cu semnificaţia din enunţ. date de ieşire fişierul de ieşire tan.out va conţine o singură linie pe care va fi scris numărul tan cerut. restricţii • 0 < n < 18*1018 • n are cel puţin o cifră pară • numărul tan obţinut nu poate conţine zerouri nesemnificative
Answers: 2
question
Computers and Technology, 23.06.2019 02:00
For a typical middle-income family, what is the estimated cost of raising a child to the age of 18? $145,500 $245,340 $304,340 $455,500
Answers: 1
question
Computers and Technology, 23.06.2019 06:30
Which option correctly describes a dbms application? a. software used to manage databases b. software used to organize files and folders c. software used to develop specialized images d. software used to create effective presentations
Answers: 1
question
Computers and Technology, 23.06.2019 18:30
Where can page numbers appear? check all that apply. in the header inside tables in the footer at the bottom of columns at the top of columns
Answers: 1
You know the right answer?
A security engineer implemented once-only tokens and timestamping sessions. What type of attacks can...
Questions
question
Mathematics, 11.06.2021 20:50
question
Mathematics, 11.06.2021 20:50
question
Mathematics, 11.06.2021 20:50
Questions on the website: 13821264